Bahá'í-samfundet i Stockholm

Bahá'í-tron har som utgångspunkt att alla religioner kommer från samma källa, och att en ny religion behövs för en ny tid då mänskligheten har nått en ny mognadsnivå. Kärnan i alla religioner är därmed densamma, men de sociala aspekterna förändras över tid. Bahá'íer arbetar för mänsklighetens enhet och för världsfred. "Jorden är blott ett land och mänskligheten dess medborgare." Viktiga principer är bland annat; harmoni mellan vetenskap och religion, jämställdhet mellan kvinnor och män, avskaffande av extrem rikedom och fattigdom. Läs mer på bahai.se »

Det är viktigt att förändring sker från gräsrotsnivå, och bahá'íerna i Stockholm är engagerade i sådana samhällsbyggande aktiviteter tillsammans med andra. De huvudsakliga projekten vi arbetar med är:

Barnaktiviteter

Dessa barnaktiviteter har syftet att ge barnen en moralisk utbildning där de får tillfälle att utveckla goda egenskaper som ärlighet, tålamod och kärleksfullhet. De lär sig att tillämpa dessa egenskaper genom att lyssna på historier, leka och uttrycka sig kreativt i en anda av kärlek och glädje. Läs mer »

Juniorgrupper

Juniorer får tillsammans med jämnåriga och en ungdomsledare utveckla lovvärda egenskaper och kanalisera sina energier för att tjäna och hjälpa mänskligheten. Programmet innehåller moraliska historier, språkutvecklande uppgifter, citat, kreativa inslag och sportsliga aktiviteter som alla bidrar till att fördjupa förståelsen för att hjälpa mänskligheten och själv utvecklas till en bättre människa. Läs mer »

Studiecirklar

Syftet med studiecirklarna är att förse deltagarna med kunskaper, andliga insikter och förmågor som gör dem bättre rustade att bidra till samhällets förbättring med början i det egna grannskapet. Detta sker genom en serie kurser baserade på bahá’í-skrifterna. Den första i serien kallas “Reflektioner kring själens liv” och undersöker ämnen som bön, meditation, liv och död samt själens utveckling. Läs mer »

Andrum

I olika individers och familjers hem arrangeras det ibland sammankomster där man tillsammans läser andliga skrifter, poesi, lyssnar på musik, samt diskuterar innebörden av det lästa och upplevda. Läs mer »

Helgdagar

Vid sidan av ovanstående aktiviteter har Bahá'í-tron också en del helgdagar i samband med grundarens födelse, tillkännagivande och bortgång. Dessa firanden och högtidlighållanden sker vanligtvis på bahai-centret i Spånga, och är öppna för alla. Kontakta Bahai-samfundet eller besök vår Facebook-sida om du är intresserad av att delta i dessa firanden och vill veta exakt tid och plats.

25 - 28 februari Ayyám-i-Há (skottdagar)
20 mars Naw-Rúz (nya årets början)
20 april - 1 maj Ridván (Bahá'u'lláhs tillkännagivande)
23 maj Bábs deklaration
28 maj Bahá'u'lláhs bortgång
9 juli Bábs martyrskap
21 oktober Bábs födelse
22 oktober Bahá'u'lláhs födelse
25 november Förbundets dag
27 november `Abdu'l-Bahás bortgång

Kontakt

Kontakta oss gärna via e-post, brev eller telefon om du vill veta mer om bahá'í eller ifall du vill delta vid våra olika arrangemang. Om du är gymnasieelev eller högskolestudent som skriver ett arbete om Bahá'í finns det möjlighet att arrangera ett besök på Bahá'í-centret.

Bahá'í-samfundet i Stockholm
Solhagavägen 11
163 52 Spånga
070-0 920 595
stockholm@bahai.se